ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Ügyfeleink!
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft 2020. június 2-től kinyitotta személyes ügyfélszolgálati irodáját.
A személyes ügyintézés mellett az elektronikus és a telefonos ügyintézési lehetőségeket továbbra is biztosítja Ügyfelei számára.
 
A járványhelyzet enyhülésével feladatainkat a következőképpen végezzük:
 
Mérőleolvasás (fővízmérők):
A szabad ég alatt elhelyezkedő mérők (jellemzően bekötési (fő) vízmérők) leolvasását ismételten, az éves ütemtervnek megfelelően tovább folytatjuk.
A március-áprilisi időszakban elmaradt 2020. évi szolgáltatói mérőleolvasásokat az év során pótoljuk, a várható időpontokat SMS-ben és e-mailben, valamint a számlalevélhez mellékelt tájékoztató levél formájában adunk tájékoztatást.
 
Mérőleolvasás (lakáson belüli / zárt térben történő mellékmérők):
Előreláthatólag 2020. július 1-jét követően tudjuk a zárt térben elhelyezkedő mérőket leolvasni.
Munkatársaink kizárólag védőmaszk használata mellett, alaposan kiszellőztetett lakásba léphetnek be.
 
Vízbekötés, csatornabekötés, a bekötési vízmérőkkel kapcsolatos egyéb munkavégzés:
A felhasználási helyekre igényelt ivóvízbekötési, csatornabekötési, ivóvíz bekötővezeték felbővítési munkálatokat továbbra is elvégezzük, mindaddig míg azt felügyeleti, hatósági vagy kormánydöntés nem tiltja meg vagy nem korlátozza.
A bekötési mérők hitelesítés lejárta miatti cseréjét, pontossági vizsgálat okán kért cseréjét, a szolgáltatás ideiglenes szüneteltetését, valamint azok fagyás, rongálás, lopás miatti cseréjét továbbra is zavartalanul végezzük.
Bekötővezeték felbővítésre, iker-mérősítésre is van lehetőség, amennyiben a munkavégzés helye nem zárt helyen (szabad ég alatt) helyezkedik el.
Szabad térben lévő locsolási mellékmérők cseréjét, a beépített locsolási mellékvízmérők műszaki átvételét, locsolási mellékvízmérők reklamációs vizsgálatát folytatjuk.
 
Mellékmérő csere, mellékmérők műszaki átvétele (plombálása), egyéb lakáson belüli (zárt térben történő) munkavégzés:
Előreláthatólag 2020. július 1-jét követően tudjuk zárt térben elvégezni ezen munkálatokat.
Munkatársaink kizárólag védőmaszk használata mellett, alaposan kiszellőztetett lakásba léphetnek be.
 
Díjnemfizetés miatti ivóvíz szolgáltatás korlátozása:
A szolgáltatási díjak nem fizetése miatti korlátozásokat, kizárásokat 2020. augusztus 1-től tovább folytatjuk.
Kérjük gondoskodjon a számlái határidőben történő kiegyenlítéséről!
 
 
Kérjük, hogy csak halaszthatatlan ügyben keresse fel személyesen az Ügyfélszolgálati Irodánkat, minden más esetben részesítse előnyben a telefonos, és az elektronikus úton történő ügyintézést!
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. folyamatosan figyelemmel követi a járványhelyzet alakulását, ennek megfelelően jogosult az Ügyfélszolgálati iroda bezárására, a nyitvatartási idő csökkentésére, a kiszolgált Ügyfelek számának limitálására, illetve további óvintézkedések megtételére.
Kérjük szíves együttműködését és megértését.
 
 
2020. június 3.
Érd és Térsége Víziközmű Kft