ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Ügyfeleink!

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft 2021. március 8-tól további rendelkezésig ideiglenesen bezárta személyes Ügyfélszolgálati Irodáját.
A zárvatartás ideje alatt az Ügyfélszolgálati Iroda a személyes ügyintézés helyett elektronikus, vagy megerősített létszámmal a telefonos ügyintézési lehetőségeket biztosítja Ügyfelei számára.
A járványhelyzet jelen stádiumában a műszaki jellegű feladatainkat a következőképpen végezzük:
 
Mérőleolvasás:
A vízmérők leolvasását továbbra is elvégezzük, amennyiben a munkavégzés helye szabad térben van (jellemzően  bekötési vízmérők), mindaddig amíg azt felügyeleti, hatósági döntés, jogszabály nem tiltja meg vagy nem korlátozza.
A zárt helyen (lakásban) történő munkavégzést (jellemzően lakás mellékmérők leolvasása) szüneteltetjük, ezekben az esetekben a számlaleveleken szereplő, várható éves szolgáltatói mérőleolvasás elmarad. Az érintett Felhasználókat az év folyamán tájékoztatni fogjuk az elmaradt mérőleolvasás pótlásáról, annak várható időpontjáról.
 
Helyszíni ellenőrzési feladatok:
Társaságunk továbbra is elvégzi a Felhasználóinktól érkező igénylés alapján a vízmérő leolvasással kapcsolatos ellenőrzéseket (mérőállás reklamáció, számlareklamáció) illetve a vízelfolyás kapcsán szükségessé vált helyszíni szemléket.
A bekötési vízmérős ingatlanok felhasználóváltozásához kapcsolódó ellenőrzési feladatokat is ellátjuk, mindaddig amíg azt felügyeleti, hatósági döntés, jogszabály nem tiltja meg vagy nem korlátozza.
 
Lakásmellékmérőkkel kapcsolatos munkavégzés:
A lejárt hitelességű mellékvízmérők (lakásmellékmérők) cseréjét, a beépített mellékvízmérők műszaki átvételét, mellékvízmérők reklamációs vizsgálatát szüneteltetjük.
 
A bekötési vízmérőkkel kapcsolatos munkavégzés:
A bekötési mérők hitelesítés lejárta miatti cseréjét, pontossági vizsgálat okán kért cseréjét, a szolgáltatás ideiglenes szüneteltetését, valamint azok fagyás, rongálás, lopás miatti cseréjét továbbra is végezzük, mindaddig míg azt felügyeleti, hatósági döntés, jogszabály nem tiltja meg vagy nem korlátozza.
 
Ivóvíz- és csatorna bekötések kivitelezése, locsolási mérők felszerelése:
A felhasználási helyekre igényelt ivóvízbekötési, csatornabekötési, ivóvíz bekötővezeték felbővítési munkálatokat továbbra is elvégezzük, mindaddig míg azt felügyeleti, hatósági döntés, jogszabály nem tiltja meg vagy nem korlátozza.
Az ikermérősítést is elvégezzük, amennyiben a munkavégzés helye szabad térben van. A zárt helyen történő munkavégzést szüneteltetjük.
Locsolási mellékmérők cseréjét, a beépített locsolási mellékvízmérők műszaki átvételét, locsolási mellékvízmérők reklamációs vizsgálatát folytatjuk, amennyiben a munkavégzés helye szabad térben van. A zárt helyen történő munkavégzést szüneteltetjük.
 
2021. március 12.
Érd és Térsége Víziközmű Kft.