Szennyvízelvezetés és -tisztítás

 

Társaságunk végzi Törökbálint, Pusztazámor, Herceghalom, Sóskút és Remeteszőlős szennyvízelvezető rendszerének üzemeltetését. Az öt településen keletkező szennyvíz tisztítása minden esetben szennyvíztisztító telepeken történik. Törökbálint, Pusztazámor, Herceghalom és Sóskút önálló szennyvíztisztító teleppel rendelkezik, míg Remeteszőlős szennyvizének befogadója Budapest szennyvízelvezető rendszere.

A társaságunk által üzemeltetett, csaknem 170 kilométernyi szennyvízelvezető hálózaton ~ 5,5 ezer házi bekötés, több száz akna, valamint 44 db közterületi átemelő található.

 

Település Az üzemeltetett hálózat hossza Átemelők száma
Törökbálint ~114 km 29 db
Herceghalom ~24 km 5 db
Pusztazámor ~14 km 4 db
Sóskút ~29 km 7 db
Remeteszőlős ~8 km 1 db
 

A társaság üzemeltetésében álló szennyvízelvezető rendszer általánosságban jó állapotú. A zavartalan üzemet rendszeres, ütemezett karbantartással biztosítjuk, amelyek ellenére előfordulnak váratlan meghibásodások, dugulások, szivattyú hibák. Ezeket a nem rendeltetésszerű használattal csatornába kerülő anyagok eredményezik. A szivattyúk ezen anyagoktól való felszabadításához minden esetben emberi beavatkozás szükséges. Kollégáink évente 30-50 alkalommal szüntetnek meg csatorna dugulást, valamint 150-200 alkalommal hárítanak el szivattyú dugulást. Egyes szakaszok felújítása szükséges, amit célszerű útfelújítással összehangolva elvégezni. A társaságunk által ismert, dugulás, illetve szaghatás szempontjából kritikusnak tekinthető csatornaszakaszokat kiemelt gyakoriságú karbantartással, hálózatmosatással kezeljük.

Társaságunk a szennyvízrendszer fejlesztésére, modernizálására nagy hangsúlyt fektet. Az elmúlt, 2016. év során 7 db szennyvízátemelő szivattyút új berendezéssel váltott ki.
 

A társaságunk által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken naponta kb. 3,5 ezer m3 szennyvíz tisztítását végezzük el a hatóság által előírt egyes komponensekre vonatkozó határértékeknek megfelelően. Az üzemeltetett szennyvíztisztító telepek által megtisztított szennyvízmennyiségek az alábbi diagramon láthatók. Az éves tisztított szennyvíz mennyiségében jelentős növekedés figyelhető meg 2015 évről a 2016-os évre, amely a szennyvízhálózatra való új rákötések mellett annak köszönhető, hogy 2015. december közepe óta társaságunk üzemelteti a Sóskúti szennyvíztisztító telepet is.
 

Törökbálint

 
A Törökbálinti szennyvíztisztító telep 1995 óta végzi a település szennyvizének tisztítását. A telep technológiájában jelentős változtatás 2012-ig nem történt. A tisztító telep I. ütemű fejlesztésében felújításra kerültek a gépészeti berendezések és a levegőztető rendszer, valamint felújításra kerültek a telep beton műtárgyai is. A II. ütemű fejlesztésben új előmechanikai technológiai egység került kiépítésre egy előülepítővel, amely által a telep 3000 m3/nap szennyvizet képes fogadni nagy biztonsággal.


 


 


A szennyvíztisztító telepre érkező nyers szennyvíz az előmechanikai egységet, valamint az előülepítőt követően az eleveniszapos biológiai medencébe kerül, ahol anaerob, anoxikus, valamit aerob körülmények váltakozásával csökkenthetők a szennyvíz szennyező paraméterei. Utóülepítést követően a fertőtlenítés lehetősége mellett a tisztított szennyvíz a Hosszúréti patakba, mint befogadóba ömlik.


Herceghalom
 

Herceghalom település szennyvízelvezető hálózatán összegyűlt szennyvíz a település határában található 600 m3/napos kapacitású szennyvíztisztító telepre érkezik. A tisztítást biológiai nitrogén és részleges foszfor eltávolításra képes, vegyszeres foszfor eltávolítással kiegészített többlépcsős eleveniszapos biológiai tisztítómű végzi. A biológiai tisztítást és fázis szétválasztást megelőzi egy mechanikai fokozat. A telep része egy iszapvíztelenítő, valamint fertőtlenítést lehetővé tevő egység is. A technológiai elemek egyesített vasbeton műtárgyban kerültek kialakításra jelenlegi formájában 2009-ben. A tisztított szennyvíz befogadója a Békás-patak.

 
Pusztazámor
 

A Pusztazámori szennyvíztisztító telep a 150 m3/napos kapacitásával a társaságunk által üzemeltetett legkisebb szennyvíztisztító telep. A telep technológiáját tekintve OMS, totál oxidációs eleveniszapos rendszer, amely képes biológiai nitrogén, valamint részleges foszfor eltávolításra, vegyszeres foszfor eltávolítással kiegészülve. Az egyesített műtárgyat megelőzi egy előmechanikai egység. A tisztított szennyvíz fertőtlenítésére is lehetőséget adó technológiai vonalról a megtisztult szennyvíz a Zámori-patakba, mint befogadóba folyik.
 


 Sóskút
 
A Sóskúti szennyvíztisztító telep 2015 óta fogadja a települési szennyvízelvezető rendszer által összegyűjtött szennyvizet. A 350 m3/nap szennyvíz fogadására alkalmas szennyvíztisztító telep két párhuzamos vonalon, teljesen fedett műtárgyban képes megtisztítani a beérkező szennyvizet. Technológiáját tekintve korszerű, szakaszos üzemű Cyclator, amely az SBR technológia egy különleges változata.
A Cyclator eljárás egy ciklikus, egymást követő lépésekből álló tisztítási technológia, amely magas biológiai tápanyag eltávolítást biztosít folyamatos szennyvízbevezetés esetén is. A biológiai fokozat előtt egyesített előmechanikai egység található, amely kombinált gépi rácsból, valamint homok- és zsírfogóból áll. Az eleveniszapos rendszer képes a biológiai nitrogén és részleges foszfor eltávolításra, vegyszeres foszfor eltávolítással kiegészülve. A technológia részét képezi egy iszapvíztelenítő berendezés is. A tisztított szennyvíz befogadóba (Benta-patak) való engedése előtt szükség esetén lehetőség van fertőtlenítésre.