Ivóvíz-szolgáltatás

Az ivóvíz szolgáltatás bemutatása
 
Társaságunk ivóvíz-szolgáltatást végez Érd, Diósd, Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok, Törökbálint településeken, továbbá feladatunk Remeteszőlős község vízellátó rendszerének üzemeltetése is. A szolgáltatási területet az alábbi térkép mutatja be.
 

 
 
Az ivóvíz-szolgáltatásra jellemző jelenlegi főbb műszaki adatokat az alábbi táblázat mutatja be.

 
Település Ivóvíz vezeték hálózat (bekötő vezetékek nélkül)
(2015. dec. 31)
 
Bekötővezeték hossza
(2015. dec. 31)
Nyomás-fokozók száma Nyomás-övezetek száma Ivóvíztermelés kapacitás Qmax Felhasználási helyek száma (Víz-
szolgáltatás)
(2015. dec. 31)
km km db db m3/nap db
Érd 409,635 196,923 20 4 5.500* 26.667
Diósd 75,681 21,106 14 3 2.000 4.899
Tárnok 58,870 22,743 3 2   4.076
Törökbálint 109,021 32,668 10 4   5.050
Herceghalom 22,684 1,762 0 1   804
Pusztazámor 13,913 2,061 3 2   483
Remeteszőlős 8,830 2,834 0 1   511
Sóskút 35,091 8,704 5 3   1.537
Összesen: 733,726 288,801 55 20 7.500 44.027
 
*Sasvárosi vízbázis 8 db mélyfúrású kút 5500 m3/nap, Papi földek vízbázis 2 db mélyfúrású kút 1400 m3/nap
 
A jelentős tengerszint feletti magasságkülönbségek miatt Érden négy nyomászónát alakítottunk ki. A zónákon belül további berendezésekkel optimalizáljuk a nyomásértékeket, a helyi igényeknek megfelelően. A vízellátás üzemirányítása teljesen automatizált.
 
Érden 10, Diósdon 5, míg a Duna-parti Vízmű-telepen 11 db kút található, melyek közül a Duna-parti kutak 2003 óta nem termelnek vízminőségi problémák miatt. A termelő kutak mintegy 733 km hosszú vezetékhálózatba továbbítják a vizet, ahonnan eljut az elosztó pontokra, onnan pedig a fogyasztókhoz. Az elosztás 26 db, összesen 15500 m3 térfogatú víztárolón, valamint nyomásfokozó gépházakon keresztül történik.

 
Társaságunk szolgáltatási területünk vízellátását a termelt saját vízmennyiség mellett társszolgáltatóktól vásároljuk. Társszolgáltatóink a Fővárosi Vízművek Zrt.-től, Észak-dunántúli Víziközművek Zrt., Duna Menti Regionális Vízmű Zrt..
 
Termelt és átvett vízmennyiség alakulása (2006-2015) 
 
A szolgáltatás minőségének javítását elsőrendű feladatként kezeljük, és fejlesztéseinket folyamatosan tervezzük, terveink megvalósítását évről évre kiértékeljük.

 
 
A vízveszteség csökkentésének érdekében tett fejlesztések
 
A Veolia Víz Zrt. tulajdonossá válását követően került fókuszba az innováció jegyében a műszeres szivárgásvizsgálat, amellyel a szivárgásokat a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban lehet felfedni, mindemellett elengedhetetlen információkkal szolgál a karbantartási és rekonstrukciós tervek elkészítéséhez.

A vízveszteség alakulása az összes hálózatba juttatott vízmennyiség százalékában, 2005-2015.


 
 
  • A Vízveszteség Kereső Csoport 2 fő vízhálózati szerelő és 1 fő mérnök-csoportvezető irányításával végzi,  2015. évben is folytatta munkáját. A tevékenység célja, hogy csökkentse az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (továbbiakban ÉTV Kft.) kezelésében lévő településeken előforduló rejtett hálózati hibák számát, továbbá a szolgáltatási terület zónákra való felosztásával egyszerűbbé tegye a váratlan csőtörések korrigálásának lehetőségét. A csoport számos, a hálózati hibákat bemérő, valamint egyéb műszerrel rendelkezik, melyekkel a hibák helyét méteres pontossággal lehet meghatározni.
Mindezek mellett végeznek még ingatlanon belüli hiba bemérést, vízmintavételezést, valamint tűzcsapok vízhozam mérését is. Számos projekt kivitelezésekor segítették az ÉTV Kft. munkáját, pl.: a Tárnoki nyomás menedzsment kialakításakor, digitális hálózati térkép készítése során GPS koordináták felvételével.

 
A vízveszteség-mérő csoport műszerei

 
A csoport jövőbeni céljai közé tartoznak a hálózati rejtett hibák minimálisra csökkentése (éjszakai zónamérések folytatása), a folyamatos hálózat ellenőrzés, lakossági bejelentések kivizsgálása, valamint a közületek megrendelésére történő tűzcsap vízhozam-mérési jegyzőkönyvek elkészítése, illegális csapadékvíz bekötések feltárása. A hiba keresésére szolgáló műszerek folyamatos bővítése, valamint korszerűsítése jelenleg is zajlik. Célunk továbbra is az ÉTV Kft. kezelésében lévő ivóvíz hálózat veszteségének további csökkentése.
A jogosulatlan vízhasználat kiküszöbölésére az ÉTV Kft. az országban egyedülálló, új típusú plombát fejlesztett ki, mely által biztosított a vízmérő sérthetetlensége, bizonyítható az idegenkezűség, ezáltal tovább csökkenthető a vízveszteség.
További vízveszteség elkerülése érdekében cégünk 2007-ben kezdte meg 4 éves vízmérő-csere programját, melynek keretein belül az összes szolgáltatási ponton új típusú, pontosabb mérőórákat szerelünk fel.