Mi az e-számla?
Az e-számla egy olyan, elektronikus formában kibocsátott számla, amelyen pontosan azok az adatok szerepelnek, mint az eddigi papír alapú, kinyomtatott számlán, és épp olyan hiteles is, ezt garantálja a jogszabály szerinti elektronikus aláírás és az időbélyegző. Így igazolásként – elektronikus formában – bárhol elfogadható.
 
 • Az elektronikus aláírás az elektronikus úton készülő dokumentumok hitelesítése annak érdekében, hogy mellőzhető legyen annak nyomtatása, kézi aláírással történő hitelesítése.
 
 • Az időbélyeg igazolja, hogy az adott dokumentum a tranzakció pillanatában már létezett. Az időbélyegzést az erre hitelesített szolgáltatók végezhetik.

Hogyan vehető igénybe az e-számla szolgáltatás?
A szolgáltatás kétszintű regisztrációt követően vehető igénybe. Első lépésként a www.dijnet.hu oldalon kell regisztrálni. A regisztrációt követően a rendszer egy kódot küld Önnek e-mailben, amely a regisztráció aktiválásához szükséges.
Második lépésként – szintén a www.dijnet.hu oldalon – kell a számlakibocsátó (jelen esetben a Érd és Térsége Víziközmű Kft.) nevére, logójára kattintva a számlakibocsátóhoz is regisztrálni. Minden szükséges lépésről, tennivalóról e-mailben kap tájékoztatást a szolgáltatást igénybevevő Ügyfelünk.
 
Dijnet


Természetesen, ha ez a számlabemutatási forma a későbbiekben mégsem felel meg Önnek, bármikor visszaállítható a papíralapú számlázás.
Elektronikus számláit bármikor lementheti a saját számítógépére vagy egy tetszőleges elektronikus adathordozóra, és abban az esetben, ha az e-számla szolgáltatást már nem igényli, de a regisztrációját nem szünteti meg, akkor minden korábbi, elektronikusan bemutatott (megjelenített) számlához hozzáférhet még az adott számla megjelenítését követő 18 hónapig.

Hogyan történik a fizetés?
Az elektronikus számlák fizetése történhet egyedi utalással, csoportos beszedési megbízással, vagy az e-számla szolgáltató rendszeren keresztül átutalással, bankkártyával.
Ha csoportos beszedési megbízással egyenlítette eddig a számláit, akkor automatikusan ezután is így történik a számlafizetés, mindaddig, amíg Ön nem kéri a módosítást.
Az e-számla szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleink részére a csekken (készpénz átutalási megbízás) történő számlakiegyenlítés nem lehetséges.


Az e-számla előnyei
 • Számláit az Interneten keresztül bármikor és bárhol megtekintheti, és gondoskodhat azok kifizetéséről.
 • A számlák a kiállításuk után azonnal az Ön rendelkezésére állnak, valamint a számlák érkezéséről e-mailben értesítést küldünk.
 • Nem kell a postán a csekkel sorban állnia, a számlákat és az igazolószelvényeket őriznie.
 • Korábbi számláit könnyen visszakeresheti, hiszen ezeket rendezett formában 18 hónapig az Interneten elérhetővé tesszük.
 • Az adatkapcsolat biztonságos 128 bites SSL titkosítással védett környezetben történik.
 • Az elektronikus formában megjelenő számlák esetében nem csak a tárolás, a megőrzés, a visszakeresés lesz egyszerűbb, de a kevesebb papírfelhasználással környezetünket is óvjuk.
 • A e-számla szolgáltatás ingyenes.
Összefoglalva:
 1. Regisztráljon e-számlára a Díjnet Zrt. honlapján (www.dijnet.hu). Az oldal a Érd és Térsége Víziközmű Kft. honlapjáról is (www.erdivizmuvek.hu) is elérhető.
 2. A regisztráció aktiválásához szükséges kódot e-mailben kapja meg.
 3. A Érd és Térsége Víziközmű Kft. számláinak elektronikus bemutatásához (megjelenítéséhez) számlakibocsátói regisztráció szükséges. Ezt szintén a www.dijnet.hu oldalon teheti meg a Érd és Térsége Víziközmű Kft. – mint számlakibocsátó – nevére, logójára kattintva.
 4. Ezt követően a megadott adatokat munkatársaink egyeztetik nyilvántartásunkkal, majd e-mailben értesítést küldünk Önnek a regisztráció sikerességéről, 1 munkanapon belül.
 5. Minden új víz- és szennyvízelvezetés szolgáltatási számlájáról e-mailben kap értesítést.
 6. Számláinak kiegyenlítésére többféle lehetőség áll az Ön a rendelkezésére.
 7. Elektronikusan bemutatott (megjelenített) számláit a www.dijnet.hu oldalon bármikor megtekintheti, illetve lementheti a saját számítógépére vagy egy tetszőleges elektronikus adathordozóra.
 8. Számla tartalmával kapcsolatos észrevételeivel, kérdésével keresse ügyfélszolgálati munkatársainkat (ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu, tel.: +36 (23) 521-751), az e-számla bemutatásával (megjelenítésével) kapcsolatban a Díjnet Zrt. ügyfélszolgálatához fordulhat (www.dijnet.hu)